Poročanje o tobačnih in povezanih izdelkih
Namen poročanja o tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje je zagotavljanje visoke ravni zaščite na področju varovanja zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.

V skladu z določbami Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17)) morajo vsi proizvajalci in uvozniki tobačnih in povezanih izdelkih predložiti določene informacije, vključno s sestavinami, emisijami in podatki o prodaji.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je imenovan kot pristojni organ Ministrstva za zdravje RS za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih izdelkov.

Vse informacije o tobačnih in povezanih izdelkih predložite preko skupnega portala European Common Entry Gate (EU-CEG), ki ga omogoča Evropska Komisija. Navodila za prijavo in pridobitev identifikacijske številke predlagatelja (ID), so na voljo pri Evropski Komisiji. Za prijavo morate ustvariti račun in zaprositi ID številko. Prijavnico in navodila lahko prenesete s spletne strani EU-CEG (https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_sl).

Dne 17.02.2018 je na podlagi petega odstavka 8. člena, enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega odstavka 26. člena, in tretjega odstavka 28. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) v Sloveniji pričel veljati Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih (Uradni list RS, št. 9/18), ki se nahaja na spletni strani: http://www.pisrs.si.

Proizvajalce in uvoznike (predlagatelje) obveščamo, da je Obrazec za plačilo pristojbine iz 10.člena Pravilnika (točka 1), za tobak dostopen tukaj, za e-cigarete tukaj. V obrazec navedite vse tiste ID številke izdelkov, ki ste jih oziroma jih še boste prijavili preko skupnega portala EU-CEG. Prosimo vas, da nam izpolnjen Obrazec vrnete na elektronska naslova: tobak@nlzoh.si ali ecigarete@nlzoh.si.

Vsa vprašanja glede poročanja lahko naslovite na elektronska naslova: tobak@nlzoh.si ali ecigarete@nlzoh.si.